Photoshop Tutorials  
Start Zasięg Wnioski Licytacje Kontakt
 
          Właściwość terytorialna

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA
Komornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Sebastiana Dulko

    Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu  rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego  w Pruszkowie 

(Sąd Rejonowy w Pruszkowie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla miast  Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice)

WAŻNA UWAGA DLA WIERZYCIELI !

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 11:

W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnosciach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych.
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.  Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280 x 1024.

Website template provided by Photoshop Tutorials

Design downloaded from
Free Templates - your source for free web templates