Photoshop Tutorials  
Start Zasięg Wnioski Licytacje Kontakt
 
          Wzory wniosków egzekucyjnych

    W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

    W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji  zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

    W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 791^1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań 66,17 zł jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.


Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych.


    Wnioski podstawowe

Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM):
- jeden dłużnik  Otwórz...
- dwoje dłużników  Otwórz...
- troje dłużników  Otwórz...
- czworo dłużników  Otwórz...

Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP):
- jeden alimentowany   Otwórz...
- dwoje alimentowanych   Otwórz...
- troje alimentowanych   Otwórz...
- czworo alimentowanych   Otwórz...
- pięcioro alimentowanych   Otwórz...

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego   Otwórz...
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego   Otwórz...
Wniosek egzekucyjny w sprawach pracowniczych   Otwórz...


    Eksmisja

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego   Otwórz...
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego   Otwórz...


    Egzekucja z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu

Wniosek o wszczęcie egzekucji związanej z posiadaniem dokumentu   Otwórz...
Oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności   Otwórz...
Wniosek o ustanowienie kuratora prawa   Otwórz...
Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa   Otwórz...
Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa   Otwórz..
Oświadczenie wierzyciela o przejęciu prawa na własność   Otwórz...

    Zlecenie poszukiwania majątku   Otwórz...
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.  Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280 x 1024.

Website template provided by Photoshop Tutorials

Design downloaded from
Free Templates - your source for free web templates